Det är en missnöjd Danese Cooper som möter upp på Suns Kontor i Akalla. Europa är enligt företaget alltför dåliga på att ta till sig öppen källkod. Därför är Danese Cooper ute och missionerar, som företagets ”Open Source Evangelist”.
– Sverige är lite efter. Ni är fast i gamla mönster. Det finns en fara i detta att ni har vant er vid att spendera mycket pengar i stället för att göra en förändring. U-länderna är mycket bättre.
Många sådana börjar enligt henne från noll och kostnaderna är mycket mer avgörande för dem.

Öppen källkod jättebra
– Samarbetet fungerar dock hyfsat med EU. Jag har precis varit i Bryssel och hållit i en öppen källkods-kurs. Problemet är att många är alltför dåligt utbildade. Intresset är särskilt stort för hur data kan långtidslagras, berättar Danese Cooper. Myndigheterna vill ha filformat som kan sparas i tusentals år. Då fungerar det inte att använda låsta filformat från till exempel Microsoft. Öppen källkod skapar dessutom mer väldokumenterade system menar hon. Och dessa är bättre anpassade för innovationer.
– Vi har inte råd att anställa alla smarta personer i världen. Men om de som vill påverka kan göra det, skapar det bättre och säkrare system än slutna.
Vilket företag Danese Cooper särskilt riktar kritiken mot är tydligt. Men faktum är att det är Sun som just nu har störst problem med att möta öppna källkodsalternativ. I juni meddelade företaget att Solaris ska bli tillgängligt som öppen källkod, vilket av många bedömare sågs som ett sätt att möta trycket från Linux.
– Vi har arbetat under fyra års tid med ett öppen källkods-Solaris. Vi började med det långt innan Linux blev så stort som nu. Redan 1996 kom vårt första ”white paper” om detta.

Java inte öppet
Anledningen till att det ändå tagit tid beror på att Solaris innehåller massor av kod som Sun köpt upp och inte hade rättigheter till att lägga ut öppet.
Suns andra flaggskepp, Java, är ännu inte öppet. Delar är det dock, J2EE öppnades 2002 vilket möjliggjorde produkter som JBoss, Geronimo och Jonas. Standard-java, J2SE, är dock fortfarande stängt.
– Vi kommer att öppna J2SE i år. Däremot behåller vi en referensimplementation. Det är som en konstnärs original till en tavla. Folk gör sina egna tryck, men tavlan tillhör upphovsmannen. Java är ett varumärke och vi är måna om att behålla den höga kvaliteten.