Fallstudien publiceras på Microsoft Developer Network och innehåller en detaljerad teknisk beskrivning av hur Iphoneprogrammet Amplitude anpassas för att köras på Windows Mobile 6.5. Rapporten har tagits fram av konsultgruppen Crimson Consulting.

Microsofts marknadsplats för mobilprogram, Windows Marketplace, slår upp portarna för allmänheten någon gång under hösten. Men utvecklare kan redan nu skicka in sina Windows Mobile-program till Microsoft, och företaget hoppas att många utvecklare som i dag säljer Iponeprogram i Apples App Store ska anpassa sina program så att de kan användas även på Windows Mobile-plattformen.

Enligt Andreas Sjöström, mobilitetsexpert på konsultföretaget Sogeti, är det en realistisk förhoppning.

– När Windows Mobile nu blir mer konsumentorienterat så kommer de som står bakom Iphonetillämpningarna att vilja bredda sig och nå ut även till Windows Mobile-plattformen. Jag tror inte att vi kommer att få se en massvandring av program, men de populära kommer säkert att skrivas om, säger han.

Det tar ungefär halva tiden att skriva om ett Iphoneprogram så att det kan användas på Windows Mobile-plattformen jämfört med den tid det tar att skriva ett nytt program från grunden, enligt Andreas Sjöström.

– Ur ett utvecklarperspektiv är det en relativt lågt hängande frukt att göra sina Iphoneprogram tillgängliga även för Windows Mobile. Dessutom är det betydligt enklare att bygga applikationer för Windows Mobile än för Iphone.

Andreas Sjöström tycker att fallstudien är välgjord och användbar.

– Den identifierar de viktigaste områdena som en utvecklare behöver känna till för att skriva om ett program. Den går igenom de tekniska skillnaderna mellan Iphoneplattformen och Windows Mobile-plattformen och hur man bör hantera dem. Så det är en bra utgångspunkt. Men man behöver så klart mer material också, säger han.

Fakta

Förra veckan blev det möjligt för utvecklare från 29 länder, däribland Sverige, att skicka in program till Windows Marketplace. Den nya marknadsplatsen öppnas för användare av Windows Mobile 6.5 under hösten, och före årsskiftet kommer även program för 6.0 och 6.1 att finnas tillgängliga.

Det finns i dag
drygt 30 miljoner användare av Windowstelefoner, enligt Microsoft.