Idén om ett gemensamt EU-patent med en enda patentdomstol har funnits sedan 1973 men frågan har aldrig lösts. Nu lovar handels­ministern Ewa Björling att hon under ordförandeskapet ska göra det till verklighet.

John Elvesjö är vice vd på och medgrundare av Tobii Technologies som utvecklar teknik för ögonstyrning. Företaget har ett antal patent och ser fram emot ett system med gemenskaps­patent inom EU.

– Det skulle förenkla otroligt mycket, säger han.

För Tobii är ansökningarna för varje patent en betungande kostnad. Först måste ansökan skickas in till europeiska patentkontoret för ett så kallat Europapatent. Därefter måste det översättas till olika språk för att sedan valideras i varje land.

Men den direkta kostnaden är inte det största problemet. Olika länder kan bedöma patentet annorlunda, och en eventuell rättstvist måste föras i alla länder där ett intrång har skett.

– När det blir en tvist handlar det inte bara om pengar utan även opm ledtider och osäkerhet som är direkt osund för verksamheten. Jag vill framförallt ha en trygghet att ett patent är giltigt.

Det är något som Daniel Fritsche, patentkonsult på Awapatent, känner väl till.

– Historiskt sett om man tittar på till exempel Storbritannien och Tyskland har de tolkat patent annorlunda. Man har kunnat bli fälld i det ena landet men inte i det andra, säger han.

Med en gemensam domstol byggs det upp en praxis som leder till en bättre förutsägbarhet.

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Patent- och registreringsverket, säger att det nya systemet skulle råda bot på båda dessa problem. Först ut blir själva gemenskaps­patenten, som gör det billigare att söka. Nästa steg är en gemensam domstol för EU.

– Det är en stor samhällsekonomisk vinst om EU kan komma till skott att få gemenskapspatent och en domstol där du kan försvara dina patenträttigheter, säger Susanne Ås Sivborg.

Det stora politiska hindret i dag är främst språk. Enligt förslaget ska ansökan om ett gemenskapspatent lämnas in på tyska, engelska eller franska, vilket särskilt Spanien motsatt sig.

Trots att frågan diskuterats i över 30 år sade Ewa Björling till TT i maj att ett principbeslut tas under ordförandeskapet och att systemet är på plats inom två år.

– Det låter optimistiskt, men vår handelsminister är rätt begåvad. Det kanske är rätt kvinna för att få det på plats, det skulle vara imponerande, säger John Elvesjö.