Datainspektionen begär att regeringen ska ta fram en författningsreglering som bestämmer vilka uppgifter som kollektivtrafikföretagen får lagra och hur länge.

Bakgrunden är att allt fler kollektivtrafikbolag börjar använda sig av så kallade smartkort, vilket bland annat gör det möjligt att spara detaljerade uppgifter om hur enskilda personer reser.

– Vi har granskat ett antal trafikföretag som infört smartkort och där alla resor registreras. Vi tyckte att man sparade uppgifterna alldeles för länge, så vi fattade ett beslut om att systemen skulle rensas. Men Västrafik överklagade, säger Göran Gräslund.

Reseinformationen kan nämligen räknas som allmän handling, vilket innebär att uppgifterna enligt arkivlagen ska sparas för all framtid om det inte finns särskilda gallringsföreskrifter.

– Därför måste det till en lagändring. Det är onödigt att lagra alla de här uppgifterna, och dessutom kan det leda till integritetsintrång, säger Göran Gräslund.

Enligt Ville Mark, enhetschef för marknadskommunikation på Västtrafik, handlar bolagets överklagande mot Datainspektionens tidigare beslut om att ge bästa möjliga service till resenärerna.

– Det väsentliga för oss är att vi säkerställer att vi har den information våra resenärer efterfrågar. Om vi skulle bortse från vår relation med resenären så skulle det ju vara enklare för oss att inte lagra uppgifterna så länge, för då skulle vi slippa hantera felaktigheter och reklamationer. Men så vill vi ju inte ha det, säger Ville Mark.

Hur lång tid vill ni kunna spara uppgifterna?

– Det är svårt att veta i förväg, innan systemet är i gång fullt ut. Vi började med sådana här kort i maj, och vill ha mer praktisk erfarenhet innan vi låser oss för korta lagringstider. Men jag kan tänka mig någonstans runt 60–90 dagar.

Är det tekniskt krångligt att begränsa lagringstiderna?

– Det handlar om att säkerställa att det är omöjligt att hitta ett specifikt smartkort längre fram i tiden. Men det är ett större problem att få teknik och juridik att hänga ihop. Det är ett dilemma att vi inte vet vilken lag som är överställd vilken i en specifik situation, säger Ville Mark.

Det är nu upp till regeringen att fatta beslut i frågan.

– Vi kan bara uppmärksamma regeringen på frågan, vi kan inte lägga oss i mer än så, säger Gunilla Öberg, jurist på Datainspektionen.