Överbelastade mobilnät i samband med kriser oroar Post- och Telestyrelsen, PTS. Men i framtiden kan nätverken byggas så att räddningspersonal får en gräddfil och därmed prioriteras högre än privatpersoners samtal. Myndigheten ska följa den tekniska utvecklingen för att kunna ta fram möjligheter att prioritera trafik på detta sätt.

Idén tas upp i PTS nya strategidokument för robust elektronisk kommunikation för de kommande två åren som släpptes i dagarna.

Efter en större olycka eller annan kris händer det att så många människor försöker använda mobilerna samtidigt att näten går på knäna. Om prioritering av trafik blir verklighet ska näten kunna försättas i ett speciellt krisläge som innebär att vissa abonnemang med ”vip-status” alltid släpps igenom. Om det behövs så stängs i stället privatpersoner ute.

– När allt annat fallerar är det talet som måste komma fram, säger Jonny Nilsson, chef för enheten robusta nät på PTS.

Liknande system finns redan på plats i till exempel Danmark och Storbritannien. Efter bombdåden i London 2005 försökte mängder med människor använda sina telefoner, men genom att vissa utvalda sim-kort gavs företräde fungerade de viktigaste samtalen bättre än de annars skulle ha gjort, berättar Jonny Nilsson.

I första hand gäller prioriteringen alltså telefonabonnemang. PTS vet ännu inte om ett liknande system för internettrafik kan bli aktuellt.

Bättre redundans, alltså reservuppkopplingar som kan användas när de ordinarie skadas, är ett annat område som lyfts fram i dokumentet. De investeringar som görs av operatörernas rent kommersiella orsaker räcker inte för samhällets behov, slår myndigheten fast. I stället förordas gemensamt ansvar mellan staten och näringslivet, bland annat för de mest kritiska knytpunkterna och kablarna.

Men inom andra områden får svenska operatörer beröm. Sedan en tid tillbaka rapporterar några av de största operatörerna störningar och haverier i sina nät på ett samordnat sätt, en satsning som enligt Jonny Nilsson är internationellt unikt och har blivit ett föredöme för andra länder.

– Det råder ju konkurrens mellan operatörerna och det ska det göra. Men i säkerhetsfrågor finns en gemensam syn och därför kan vi lösa frågor tillsammans, säger han.