Friendfeed är likt Facebook en social tjänst som erbjuder användarna att dela med sig av information mellan varandra. Företaget grundades 2007 av Paul Buchheit som tidigare arbetade på Google och var ansvarig för utvecklingen av bland annat Gmail.

De båda företagen har inte avslöjat de ekonomiska detaljerna bakom uppköpet. De har heller inte uppgett hur de båda tjänsterna ska integreras med varandra eller hur Facebook kommer att använda sig av Friendfeed.

- Det här handlar inte om att fylla en nisch för oss. Det handlar om att vi ska arbeta tillsammans kring vår delade vision att hjälpa människor att dela med sig och kommunicera med varandra på internet, säger Facebooks vicepresident, Mike Schroepfer.

De tolv anställda på Friendfeed kommer att flyttas till Facebooks högkvarter. Webbplatsen kommer att fortsätta som tidigare fram till dess att en detaljerad samarbetsplan tagits fram.

IDG News