Sedan den 22 juli har Apple ett högre marknadsvärde än Google. Det är inte första gången Apple passerar Google, men tidigare har det varit frågan om korta toppar - den här gången är försprånget beständigt, skriver Businesweek. Den 11 augusti var Apple värt 145,87 miljarder dollar, medan Googles marknadsvärde var 143,40 miljarder dollar.

Businessweeks analytiker ser det som troligt att Apple kommer att fortsätta ligga bättre till hos investerarna framöver och säger att Apple ligger på rulle mot att en dag utmana Microsoft om förstaplatsen.

Ett tungt skäl är att att Google trots sin oerhört lönsamma sökverksamhet gör förluster på andra affärsområden, medan Apple är lönsamt i allt företaget gör.