All fast personal på konsultmäklaren Ework erbjuds vaccination mot svininfluensa. Däremot får företagets cirka 1 500 konsulter på uppdrag själva betala kostnaderna för vaccination, men till ett reducerat pris.

I övrigt håller it-branschen hög beredskap och följer kontinuerligt utvecklingen när det gäller risken för ett eventuellt utbrottet av svininfluensan senare i höst. Någon större oro för att ett utbrott skulle slå ut hela företag och/eller avdelningar finns inte.

Ework kommer att själva bekosta vaccinationen av företagets 130 anställda i Norden. Det sköts av företagets företagshälsovård Feelgood på företagets olika kontor.

– Vi kommer att dra igång vaccinationerna så fort det finns vaccin tillgängligt. Anledningen till att vi gör det är att det är negativt för våra affärer om en stor del av vår personal skulle insjukna samtidigt, säger Sofie König, marknadschef på Ework.

– Samtidigt vill vi hjälpa våra konsulter på uppdrag med ett förmånligt erbjudande eftersom de som enmans- och fåmansföretag saknar egen företagshälsovård. Att de kan dra nytta av Eworks företagshälsovård ser vi som ett positivt mervärde för konsulterna, säger Sofie König vidare.

Caroline Söder, hr-chef på Logica, uppger att hon och företaget har hållit regelbundna möten sedan en tid tillbaka. Det har gjorts riskanalyser för att se hur olika driftsenheter och verksamhetsområden ska kunna påverkas av ett eventuellt influensautbrott.

På Logica håller man en hög beredskap och informerar bland annat personalen via företagshälsovården genom enkla hälsoregler och sunt förnuft.

Just nu pågår det en diskussion om vi ska erbjuda samtliga anställda vaccination eller om det sker via samhället. Problemet är att det inte kommer att finnas något vaccin tillgängligt förrän långt in i september månad, säger Caroline Söder.

Exakt vilka återgärder som Logica kan tänkas sätta in för att är inte klart samtidigt som man försöker undvika att inte skapa panik.

– I de riskanalyser vi gör försöker vi identifiera vilka kompetenser som våra medarbetare har och som vi behöver säkerställa för att vår driftverksamhet inte ska påverkas negativt och därmed också våra kunder, säger hon vidare.

– Vi kommer att ta de beslut som krävs för att hålla våra medarbetare friska, men vi är i dagsläget inte speciellt oroliga om inte läget förändras. säger Anna-Lena Monbäck, hr-chef på HP.
På it-företaget EDB säger vd Thomas Parmbäck att företaget måste säkra driften av kundernas kritiska system.

–Det är en prioritering vi måste göra i samråd med våra kunder med fokus att prioritera de system och projekt som är kritiska. Vi har tillsatt tre arbetsgrupper inom olika grupper på koncernnivå för att hitta sätt att reducera antalet sjukskrivningar, säger Thomas Parmbäck.

Några beslut om vaccination har dock inte fattas.

–Vi följer myndigheternas rekommendationer och är rekommendationen att vaccinera personalen, så gör vi naturligtvis det, säger Thomas Parmbäck.

Fakta

It-branschen följer händelseutveckling när det gäller risken för ett utbrott av Svininfluensan, A(H1N1), genom bland annat riskanalyser. Än så länge har företag i riskzonen inte fattat några beslut om, till exempel, massvaccination. Det beror bland annat på att det inte finns något vaccin tillgänglig förrän tidigast senare hälften av september månad.