It-chefen Pia Hofstedt håller precis på med en översyn av Scandic Hotels it-strategi. Som en del i det arbetet tittar hon över om företaget ska använda program med den klassiska licensmodellen eller välja andra alternativ.


Pia Hofstedt, it-chef på Scandic Hotel, beskriver licenshanteringen som krånglig.

– Känslan när man pratar licenser är att det är en djungel. Man måste veta om man har rätt licenser, är på rätt nivå och om man ska ha enterprise eller inte. Det kräver mycket kunskap och det är en snårskog, säger Pia Hofstedt.

Som första svenska företag testade Scandic i våras Microsofts molnversioner av Outlook, Sharepoint och Live Meeting. Eftersom företaget är mitt uppe i ett förändringsarbetet för hela it-strategin är inga beslut tagna än, men Pia Hofstedt tycker att det hade varit en fördel om det gick att förenkla hanteringen av licenser.

– Om man tar Microsofts molnprogram så kostar det x kronor per användare och månad. Då behöver jag inte fundera på om jag ligger på rätt nivå, utan jag köper utifrån det behov som verksamheten har, säger Pia Hofstedt.

– Däremot måste jag i den modellen även tänka på andra saker som den juridiska aspekten på informationslagring.

När Scandic nu ska köpa ett utbildningssystem tittar företaget på modellen att hyrköpa programmet. Enligt Pia Hofstedt har Scandic inget behov av att äga applikationer eller betala för licenser.

Pia Hofstedt är inte ensam om att se sig om efter alternativ till den traditionella licensmodellen.

Olof Hedin, försäljningschef på konsultbolaget Acando, märker i möten med kunderna en ökad efterfrågan på alternativ till att köpa licenser.

– Den klassiska licensmodellen minskar och den traditionella affären blandas upp med ett bredare spektra av modeller, säger han.

Enligt Jesper Neve, managementkonsult på it-konsultföretaget Ab1 Group, tycker många kunder att det är krångligt att hålla reda på sina licensavtal och att hålla reda på vad de har i datorerna.

– Licensavtalen är ganska komplicerade. Det är inte så många kunder som orkar läsa igenom licensavtalet och förstå vad de egentligen skriver på. Det är svårt att förstå konsekvenserna, säger han.

Radar Group undersöker bland annat den svenska marknaden för mjukvarulicenser. Enligt affärsområdeschefen Lars Backhans framgår det i analysföretagets senaste undersökning att molnleveranser växer på bekostnad av licensförsäljningen och att det har tagit tvärstopp för nyförsäljning av större system.

Han märker en vilja bland företagen att hyra program eller använda dem på nätet i stället för att köpa licenser.

– Jag tror jättemycket på cloud computing och kan inte se något alternativ. Det finns ingen väg tillbaka från det, säger Lars Backhans.

Den nya efterfrågan från kunderna ställer också höga krav på leverantörerna att anpassa sig.

Det anser Niklas Zandelin, vd på analysföretaget Exido. Microsoft har till exempel tvingats till kraftiga prissänkningar på Officepaketet de senaste åren.

– Det som händer nu är att Microsoft, som världens största it-företag, utmanas av nya typer av leverantörer. Det här kommer att stöpa om Microsoft, SAP, Lawson och alla andra som säljer traditionella licensbaserade lösningar, säger Niklas Zandelin.

Fakta

En licens för ett program anger hur kunden får använda programmet.

Begreppet licensmodell syftar oftast på att leverantören tar betalt för att ge kunden rätt att använda programmet.

Det finns också licenser, till exempel för många öppna program, som anger att det är gratis att använda programmen.

Förutom licensavgifter finns det flera andra sätt att ta betalt för program, till exempel avgifter för faktisk användning och avgifter för supportavtal.