(CS/Thule, Grönland) Grönland, med en yta som är nästan fem gånger så stor som Sverige, måste vara något av en mardröm för en operatör som ålagts att förse alla samhällen med internet och mobiltelefoni.

Problemet blir tydligare ju längre norrut man beger sig och allra värst är det i det lilla samhället Qaanaaq (Thule) som hör till världens nordligaste och endast har 130 mil till Nordpolen.

Här sker all kommunikation med omvärlden via en en högt placerad jätteparabol.

– Trots att vi har stora paraboler är det inte alltid lätt att hålla kontakt med en satellit som ligger och svävar över Brasilien och som knappt når över bergstopparna, säger Claus Nielsen, stationsföreståndare för Tele Greenlands nordligaste anläggning.

Under CS besök i Qaanaaq händer det ett par gånger att mobiltelefonerna inte fungerar. Men oftast gör de det och då är det inte heller något problem att använda telefonerna på ställen som ligger flera mil bort.

Det gäller exempelvis även på den obebodda ön Qeqertarsuaq som ligger på andra sidan en bred fjord.

– Vi har en radiolänk med en mottagare som finns 45 kilometer bort, säger Claus Nielsen, och pekar ut över fjorden som är fylld av isberg.

Han berättar att myndigheterna har som policy alla samhällen med mer än 70 invånare ska vara garanterade både mobiltelefoni och internet.

Tekniken som gör detta möjligt kommer från Ericsson som nu inlett arbetet med att uppgradera hela kedjan av radiolänkar.

– I dagsläget har vi oftast bara stöd för 2 Mbit per sekund till ett helt samhälle men nu har Tele Greenland ingått ett avtal med Ericsson om att uppgradera till Ericsson Minilink som ger kapacitet på 155 Mbit, säger säger Tele Greenlands tekniske direktör, Jørn Jespersen.

Beger man sig längre söderut på Grönland, och särskilt då till någon av de större byarna, finns det knappast anledning att klaga på bandbredden. I våras började man nämligen att ansluta abonnenterna till den fasta lina som numera förbinder Grönland med såväl Island som den amerikanska kontinenten.

Med den nya kabeln ökar Grönlands bandbredd från 125 Mbit/s (via satellit) till 960 Gbit/s som öns 56 000 invånare kan dela på. Notan för kabeldragningen har uppgått till en miljard kronor, något som de grönländska invånarna får vara med att finansiera.

Det innebär att Tele Greenland avvaktar ett par år med att införa flatrate. Men i abonnemangsformen Adsl Premium ingår dock 6 GB nerladdning i priset på 1 000 danska kronor per månad.

– Här uppe kommer vi nog alltid att vara beroende av kommunikation via parabol. Hit är det för långt att dra ledningar så det dröjer länge innan vi får flatrate, säger Claus Nielsen som ensam får ansvara för Tele Greenlands verksamhet i Qaanaaq.

Fakta

Den grönländska it-infrastrukturen är väl utbyggd sedan många år. Redan 1978 invigdes den första satellitstationen i huvudstaden Nuuk och kommunikationssystemet Inuksat invigdes två år senare. 1996 startade kommersiella internettjänster och sedan 1999 har alla grönländska städer och byar även tillgång till mobila tjänster via gsm-nätet.
Från början på 2009 har Grönland en fast lina via kabel till både Island och USA.
Grönland har drygt 56 000 invånare och den ende operatören, Tele Greenland har 51 653 mobilabonnenter samt 11 695 bredbandskunder.