Den kliniska forskningen, det vill säga den forskning som sker på sjukhusen, har varit stark i Sverige men har börjat tappa sin position.

Det är bakgrunden till att tunga näringslivsföreträdare nu bekostat den rapport som lägger fram en ny svensk vårdmodell.

– Det som saknades i debatten var frågan om betydelsen av vårdens kvalitet, som är helt avgörande för den kliniska forskningen, säger Stefan Larsson, partner på Boston Consulting Group, BCG, och en av de drivande i arbetet.

Svaret: De svenska nationella kvalitetsregistren, som trots att de bygger på mer eller mindre hemsnickrade tekniska lösningar, hör till de mest omfattande i världen.

Effekterna av en bättre användning av registren är flera. Genom att kunna följa hur det går för patienterna kan landstingen öka effektiviteten och kvaliteten, forskare kan få tillgång till efterfrågade data och industrin kan visa sina produkters effekter på vårdkvaliteten. Det handlar också om att locka fler företag att göra kliniska tester i Sverige, i dag är det för dyrt.

– Men det handlar framför allt om att förbättra kvaliteten för patienterna och samtidigt göra det till en lägre kostnad – utan att kostnaderna hamnar i fokus, säger Stefan Larsson.

Enligt BCG behövs investeringar på fem miljarder kronor över tio år. Merparten hamnar hos kvalitetsregistren för att skapa en bättre kontinuitet och för att bygga kompetens för att analysera datan. Informationen i registren är känslig och måste bearbetas innan den lämnas ut till industrin i forskningssyfte.

Men det behövs även it-investeringar. Att registren i dag är separerade från journalsystemen är en stor nackdel eftersom många kliniker inte anser sig ha tid att fylla i information på flera ställen. It-frågan är dock inte den viktigaste, enligt Stefan Larsson.

– Trots att det ser ut som det gör med hemsnickrade system täcker kvalitetsregistren 25 procent av patienterna. Det gäller att göra pragmatiska it-investeringar och inte se detta som ett it-problem. Det viktigaste är att få sjukhusen att samla in och använda informationen.