På måndagen stängde operatören Black Internet av uppkopplingen till The Pirate Bay och sajten blev omöjlig att nå.

– Det är en kontroversiell dom, säger Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Tidigare har danska operatörer ålagts att blockera fildelningssajten, men svenska operatörer har inte tvingats ta ansvar för deras kunders handlingar på nätet.

– Det här ligger i tiden. Det är första gången i Sverige, men ligger i luften internationellt.

Domen är också speciell eftersom den handlar om medhjälp i flera steg. Personerna bakom The Pirate Bay dömdes för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.

– Den som tillhandahåller uppkopplingen medverkar då bara till medverkan, säger Daniel Westman.

Black Internet valde att lyda domen och säger sig inte ha några planer på att överklaga tingsrättens beslut. Daniel Westman tror dock att den här typen av domar kommer bli omstridda i framtiden.

– Sista ordet lär inte vara sagt.