I sitt svar på film- och skivbolagens stämning argumenterar Black Internet för att man inte är det enda bolaget som levererar kapacitet till The Pirate Bay. Men det spelar ingen roll, svarar Stockholms tingsrätt. Bolaget döms ändå att se till att upphovsrättsintrången via sajten upphör.

”Omständigheterna är sammantaget sådana att Black Internet genom att tillhandahålla internetuppkoppling till fildelningstjänsten The Pirate Bay objektivt sett kan anses som medverkande till de intrång som användare av tjänsten och eventuellt andra gör sig skyldiga till”, står att läsa i domen från stockholms tingsrätt.

”För medverkansansvar krävs emellertid inte att Black Internets tillhandahållade av internetuppkoppling är en förutsättning för eller nödvändig betingelse för att de olovliga förfogandena kommer till stånd. Att annan leverantör också levererar internettjänster eller att intrång i skivbolagens rättigheter skulle ha ägt rum även utan Black Internets medverkan saknar i detta sammanhang betydelse,” skriver tingsrätten.

Värt att notera är att domen enbart förbjuder Black Internet att tillgängliggöra de verk som film- och skivbolagen pekat ut genom att tillhandahålla internetuppkoppling till The Pirate Bay. Domen säger inte att hela The Pirate Bay ska stängas av från nätet, endast att de nämnda verken inte får spridas med hjälp av Black Internet.

Beslutet att koppla bort hela The Pirate Bay från nätet vilar alltså helt och hållet på Black Internets axlar, även om det naturligtvis är svårt att se hur domen skulle kunna efterföljas på något annat sätt.

Film- och skivbolagens stämning riktades även mot de tre förgrundsgestalterna för The Pirate Bay: Gottfrid Svartholm, Fredrik Neij och Peter Sunde. Yrkandena mot dem tas dock inte upp för prövning eftersom att de ”ännu inte kunnat delges stämning i målen”, skriver tingsrätten.