Tidigare i augusti dömdes Microsoft skyldigt till patentintrång av en domstol i USA. Enligt domstolen har Microsoft medvetet utnyttjat en patenterad teknik för att hantera xml-dokument som ägs av det kanadensiska företaget I4i.

Domstolen ålade den 11 augusti Microsoft att upphöra med all försäljning av Word i sin nuvarande form före den 10 oktober och ta bort de delar i programmet som inkräktar på patentet.

Den 18 augusti lämnade Microsoft in en ansökan om överklagan till den amerikanska domstolen. I sin överklagan anförde Microsoft att domstolsbeslutet skulle skapa stora problem för företagets försäljning om det inte fördröjs.

Microsoft delgavs igår rätten till överklagan men tvingades även samma dag lägga fram sina argument för överklagan. Ett muntligt förhör är planerat till den 23 september där Microsoft har tre veckor på sig att överklaga domstolsbeslutet innan det verkställs.

– Efter vad vi har sett under processens gång är vi övertygade om att bevisföringen kommer att visa att vi inte har brutit mot några patent. Vi ser fram emot att visa upp våra argument inför appellationsdomstolen, säger Microsofts talesman Kevin Kutz.

IDG News