Sedan regeringen ändrade beloppet för bruttolöneavdrag vid förra årsskiftet har branschen, köparna, företagen och deras anställda varit oroliga för att hem-pc-reformen återigen ska naggas i kanten när höstpropositionen presenteras.
Under de år som pc-försäljningen till företag sviktat har bortfallet kompenserats av en stark hem-pc-försäljning.
Hela apparaten kring hem-pc sysselsätter flera tusen personer och den betyder mycket för såväl sysselsättning som ekonomi.

På finansdepartementet finns det i dag inga konkreta planer och förslag på ytterligare inskränkningar när det gäller avdragsrätten för hem-pc.

Försök att stoppa missbruk
Vid förra årsskiftet sänktes bruttolöneavdraget så att det bara blev tillåtet att dra av cirka 10 000 kronor per år.

En av anledningarna till förändringen var att regeringen ville stoppa missbruk av bruttolöneavdraget, eftersom många började ta med rena hemmabioanläggningar i sina hem-pc-paket.

I samband med den förändringen nämndes att regeringen ville göra en översyn av hem-pc-reformen i samband med budgetpropositionen nu i höst. Men någon sådan översyn behöver inte ske i samband med budgetpropositionen, enligt Ulf Rehnberg, departementsråd på finansdepartementet.

- Vi studerar frågan, men det finns inga konkreta planer annat än att regeringen har sagt att vi ska titta närmare på och utreda frågan. Det har inte resulterat i något offentlig dokument ännu, säger Ulf Rehnberg.

Inte heller Lennart Olsen, politiskt sakkunnig på finansdepartementet för miljöpartiet, som var det parti som drev frågan om att sätta ett tak för bruttolöneavdraget tidigare i år, kan presentera ett bestämt körschema för en kommande översyn av reglerna.

Ingen brådska
- Det är ingenting som vi vill hasta fram utan det gäller att se över alla fördelar och nackdelar, säger han.

- Om det blir någon förändring av reglerna sker det på längre sikt och förmodligen blir det inte under 2005.

Rent allmänt tycker han och partiet att man måste se över om det över huvud taget ska finnas någon skattefavör kvar för hem-pc.
När hem-pc-reformen infördes 1997 var det motiverat av bland annat näringspolitiska skäl, hävdar han.

Det var en tid då det skedde en bred introduktion av datorer.

Kan inte vara för evigt
- Men att reformen ska finnas kvar i all evighet var det inte tänkt. Som alltid när det gäller ny teknik så har det fått stöd i början, men sedan när den blir allmän egendom så måste man se över reformen. Speciellt som den kostar cirka 1,5 miljarder kronor årligen för statskassan, säger Lennart Olsen.

På frågan om hem-pc-reformen i framtiden kan komma att utvecklas vidare och eventuellt också komma att innehålla bredbandsuppkoppling, som den gör enligt den danska och den norska modellen, vill Lennart Olsen låta osagt.

- Det är ingenting som vi har diskuterat, säger han.