PTS vill att ordet bank förs upp på den spärrlista över skyddade domännamn som sköts av Stiftelsen för internetinfrastruktur (ii-stiftelsen). Enbart registrerade bank- och finansrörelser ska kunna använda ordet i framtiden, enligt PTS.

Beslutet innebär att ii-stiftelsen får ansvaret att förpröva alla ansökningar om domännamn som innehåller ordet bank. Det sker i strid med ii-stiftelsens motförslag om att nya registreringar istället ska granskas i efterhand.

Samtidigt stöter beslutet på omedelbar kritik. It-profilen och internetexperten Patrik Fältström kallar beslutet för myndighetens "märkligaste hittills".

"Som alla (utom PTS, såklart) vet fungerar inte domännamnsregistrering på det här viset. [...] Nästa steg är såklart att fler ord hamnar på samma svartlista, som varumärken och andra saker, till exempel allt som finns i Wikipedia! Jag hoppas att .se vägrar att följa det här beslutet", skriver Patrik Fältström i sin blogg.

Diskussionen om att skydda ordet bank i domännamn har pågått under lång tid. Det var en av de åtgärder som utreddes av finansinspektionen i kölvattnet av de omfattande nätbedrägerierna mot Nordea, i syfte att bättra på nätbankernas anseende. PTS beslut är en del i en större genomlysning av stiftelsens verksamhet som utförts under vintern.

Utöver de nya kraven på bankdomäner får ii-stiftelsen i uppdrag att se över reglerna vid tvistlösningsförfaranden och bättra på informationen om domänregistrering på sin webbplats. I övrigt anser PTS att stiftelsen sköter sitt jobb tillräckligt bra.