Uppköpet av fildelningssajten ska gå igenom. Det upprepade Hans Pandeya ännu en gång vid en presskonferens efter bolagsstämman. Men vem som ska skjuta till de 60 miljoner kronor som behövs är fortfarande mycket oklart. Omkring 40 personer i Stockholmsområdet ska det vara, enligt GGF.

– Vi har ett åtagande från ett antal investerare. Nu ska vi överföra pengarna till säljarna, sa Hans Pandeya vid presskonferensen.

Om täckning för affären saknas lovar Hans Pandeya att själv garantera köpet med sina aktier i GGF. Några pengar kan han dock inte få loss innan Aktietorget avslutar handelsstoppet.

Vilka investerarna är ska redovisas när affären är genomförd, enligt Hans Pandeya. Uppköpet kan dock gå igenom först när handelsstoppet är hävt. Aktietorget kräver i sin tur att investerarna redovisas innan handel med aktien tillåts igen.

Inga journalister tilläts närvara vid bolagsstämman, som hölls i en konferenssal på Tekniska Museet i Stockholm. Närvarande vid stämman var förutom Hans Pandeya John Örtengren, representant för Aktiespararna. Hans Pandeya äger själv omkring 60 procent av aktierna i GGF.

Vd:n var hårt ansatt av frågor om uppköpet och passade på att ge en känga åt Aktietorgets beslut att stoppa handeln med GGFs aktie.

– Det är helt oacceptabelt. Ska småspararna inte kunna handla med aktien? Handelsstoppet måste hävas.

Aktietorget handelsstoppade GGF den 21 augusti med hänvisning till att Hans Pandeya inte har kunnat redogöra för hur affären ska finansieras. Alla uppgifter skulle redovisas, lovade GGF. Men på torsdagen meddelade Aktietorget att någon sådan information inte har inkommit och att handelsstoppet blir kvar.

GGF lade sig till stor del platt för kritiken och medgav både brister i informationsarbetet och att turbulensen kring affären har fått investerare att dra sig ur affären.

Handelsplatsens disciplinkommitté har kopplats in och ska under de kommande veckorna undersöka om företaget ska bli kvar som noterat på Aktietorget eller avlistas. Värdet på aktien vid handelsstoppet ger företaget ett marknadsvärde på 59,2 miljoner kronor.