Norge har den allra lägsta andelen mejlburna virus. 1 av 794,9 norska mejl bär på virus, enligt Symantec Messagelabs rapport för augusti. Motsvarande siffra för Sverige är 1 av 618.8.

Det globala genomsnittet ligger på 1 av 296,6. Högst andel virusbärande mejl har Kina. Där bär 1 av 196,9 mejl på virus.

De övriga bottenplatserna knips av Singapore, Schweiz, Storbritannien och Förenade Arabemiraten.

Enligt Paul Woods, senioranalytiker på Messagelabs, är kulturella mönster en av de främsta orsakerna till den stora skillnaden mellan andelen virusbärande mejl i olika länder.

– I vissa länder är det exempelvis väldigt populärt med elektroniska vykort, och dem är det enkelt att preparera med virus, säger han.

Men även om Sverige klarar sig bra i den internationella statistiken så innebär det inte att andelen mejl som bär på virus har minskat här. Tvärtom är nivåerna i augusti de högsta under hela 2009.

När det gäller andelen skräppost visar de globala siffrorna en liten ljusning. I augusti var 88,5 procent av alla mejl skräppost, vilken är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med månaden före.

– En ny trend är att spammarna använder automatiska översättningsverktyg för att översätta skräpposten till det språk som talas i landet skräpposten skickas till. Det här kommer nog att öka ytterligare under de kommande månaderna, säger Paul Woods.

Andelen mejl som bar på någon form av nätfiske minskade marginellt från juli. I augusti utgjorde 1 av 341,2 mejl i världen en nätfiskeattack.

Messagelabs, som är en del av Symantec, genomsöker varje vecka miljarder mejl världen över.