I början av augusti dömde en amerikansk domstol Microsoft skyldigt till patentintrång. Domstolsbeslutet gör gällande att Microsoft använt en teknik för hantering av xml-dokument som ägs av det kanadensiska företaget I4i.

Enligt domstolsbeslutet har Microsoft fram till den 10 oktober på sig att avlägsna den patenterade tekniken eller upphöra med försäljningen av Word. I förra veckan delgavs Microsoft chansen att överklaga beslutet innan den 23 september.

Nu har de båda datortillverkarna Dell och HP ställt sig bakom Microsoft och ger sitt stöd i Microsofts överklagan. De båda datortillverkarna varnar för att domstolsbeslutet skulle skapa stora problem för pc-industrin.

- Om Microsoft tvingas att skeppa en reviderad version av Word så måste Dell ändra på alla installationsskivor som skeppas med företagets datorer. En sådan ändring skulle vara mycket krävande vad gäller tid och resurser, säger en advokat som representerar Dell.

Både Dell och HP har meddelat domstolen att om Microsoft tvingas göra ändringar i Word på så kort tid kan det komma att påverka slutkunderna på ett negativt sätt.

Microsoft har tidigare uppgett att det kan ta upp till fem månader att utföra de ändringar som krävs för att ta fram en lösning som kringgår den patenterade tekniken.

Ett muntligt förhör kring Microsofts överklagan kommer att äga rum den 23 september.

IDG News