Att bejaka sin inneboende företagardröm var viktigare än tryggheten i en anställning för Mattias Tyrberg. Ambitionen är att utveckla Saplo från ett examensarbete på Lunds tekniska högskola, där han läste industriell ekonomi, till ett av landets mest intressanta tillväxtbolag.

– Ja, jag erkänner. Visst vore det fantastiskt att få skapa nästa Skype.

Att Mattias Tyrberg är en av fyra finalister när Founders Awards ska utse 2009 års unga entreprenör den 24 september är ett kvitto på att saker och ting håller på att falla på plats. Han visar en fungerande widget på sin dator och berättar att ett programmeringsgränssnitt ska lanseras under hösten.

– Efter att ha ägnat bolagets första ett och ett halvt år åt teknikutveckling är det nu dags att möta marknaden.

Intresset för matematiska modeller och textanalys gav Mattias Tyrberg kontakt med Sverker Sikström som forskar inom området. Samarbetet har resulterat i ett redskap som läser igenom och förstår text på ett sätt som liknar den mänskliga hjärnans.

– Vi kan spara mycket tid åt omvärldsanalytiker som vill gå igenom vad som är skrivet om ett företag, en produkt eller en person i tidningar och bloggar.

Automatiserad textanalys kan med hjälp av artificiell intelligens avgöra om en text är positiv eller negativ. Att det är en svår konst bevisas av faktum som att ”skandal” är en mycket god nyhet för producenten av Big Brother och en dålig för exempelvis IBM.

Det går också att värdera exakt hur positivt respektive negativt det skrivs och presentera resultatet grafiskt.

– Ungefär som att göra en Sifo-undersökning utan att behöva ringa runt och ställa frågor, förklarar Mattias.

Användningsområdena är fler än vid omvärldsanalys och som trendbarometer. Genom att via texten förstå om ”rom” avser drycken, staden, etniciteten eller maten kan webbsökningar förbättras högst avsevärt i nästa generations sökmotorer. Visning av annonser, som i dag sker med hjälp av trubbiga nyckelord, kan göras mer träffsäker.

Även om Saplos försäljning fortfarande är mycket blygsam bekräftas behovet av Sydsvenska Dagbladet som hör till de betalande kunderna. Tidningen drar nytta av tekniken för att automatiskt gå igenom sitt textarkiv och på så sätt kunna komplettera artiklar med mer relevanta länkar. Sajten Growingpeople gör det samma.

Marknaden inskränker sig inte enbart till Sverige.

– Programmet är internationellt och fungerar på i stort sett alla språk.

Fakta

Mattias Tyrberg äger Saplo tillsammans med Sverker Sikström och övriga som jobbar i verksamheten. Företaget har hittills överlevt på eget kapital, försäljningsintäkter och låga omkostnader.

Vinnova har nu satsat 1,3 miljoner kronor på utveckling av en språkoberoende semantisk sökmotor.

För att dagens nio medarbetare på Malmö stads företagsväxthus Minc ska kunna bli dubbelt så många under det kommande året söker Saplo riskkapital.