När Adobe ringde it-chefen Åke Jansson för en licenskontroll i våras, kunde han meddela antalet inköpta licenser, men inte det exakta användandet av dem. Efter en diskussion kom de fram till att Malmö högskola fick några månader på sig.

Högskolan har nu köpt in ett program som ska ta reda på hur användandet ser ut.

– Vi fick september på oss att göra en intern kontroll.

I nuläget vet högskolan alltså inte om den betalar tillräckligt, för lite eller för mycket för sina licenser.

Förklaringen är att högskolan består av flera institutioner, som dessutom har slagits samman. Licensinköpen har skett på olika håll och då blev det svårt att hålla koll på alla inköp.

Åke Jansson är på det stora hela nöjd med att få bättre kontroll på sina licenser. Adobes kontroll har dock medfört en del merarbete.

– Vi lägger tid på att installera de här programmen och få ut dem på alla våra klienter och servrar. Så det är klart att det kostar lite tid att göra det här, säger han.

I början av 2000-talet gjorde både Microsoft och Novell en kontroll på Malmö högskola. Sedan har det varit tyst fram till i våras. Då hörde även Business Software Alliance av sig om hur skolan hanterar sina licenser.

– Jag sade som det var, att vi inte har fullständig koll, men att vi har det innan året är slut. De är välkomna att höra av sig efter september.