– Vi planerar för en förlikningsprocess som startar i slutet av september eller början av oktober, säger Åsa Torstensson till DN.

Med Sverige som ordförandeland i EU är det Åsa Torstensson (C) som leder ministerrådet för telekomfrågor. I morgon ska hon frågas ut i EU-parlamentet.

Det så kallade telekompaketet är en uppsättning regeländringar som ska reformera EU:s telekommarknad. Stötestenen har varit att parlamentet vill göra ett tillägg, nummer 138, som skulle förbjuda medlemsländerna att stänga av en medborgare från internet utan en domstolsprövning. Det är också detta tillägg som förlikningsprocessen kommer att fokuseras på.

– Eftersom vi är överens om övriga delar är mitt förslag att vi lägger förlikningsprocessens fokus där, det är den enda utestående frågan, säger Åsa Torstensson till DN.