Post- och telestyrelsen, PTS, vill att flyttning av telefonnummer mellan operatörer ska kunna ske betydligt snabbare än vad som sker i dag.

I dag får flyttning av telefonnummer mellan teleoperatörer ta maximal 15 arbetsdagar för fast telefoni och maximalt fem arbetsdagar för mobiltelefoni.

Enligt PTS reviderade föreskrift, som är planerad att träda i kraft 1 april 2010 vill man att den tiden kortas ner till maximalt tre arbetsdagar för att flytta ett eller ett fåtal privat- eller företagsnummer för fast telefoni eller företagsnummer.