SVAR: De senaste åren har vi sett fler och fler skriptspråk börja användas. Den här typen av språk har en lång historia som går tillbaka till Unixhjälpmedel som sed, grep och awk. Men det är först de senaste fem till tio åren som företag på allvar har börjat bygga riktiga applikationer i språk som Ruby och Python.

Eftersom idén med dem är att kunna åstadkomma mycket med lite kod blir det ofta lättare att snabbt få klart ett nytt program – och antalet rader kod blir också färre.

Jag tror att den här trenden fortsätter. Det är billigare, lättare och mer effektivt att bygga system med den här typen av språk – vilket ger dem en evolutionär fördel på marknaden.

Många frågar sig om vi verkligen behöver både Ruby och Python. De är relativt lika varandra, och man kan mycket väl åstadkomma allt med det ena som man kan med det andra.

Vad gäller själva valet är egentligen språket själv det minst intressanta, när man väl bestämt sig för något i klass med Ruby eller Python.

I stället ska man titta på vilken typ av bibliotek och ramverk som finns tillgängliga, vilken typ av implementationer som finns för språket, hur samhället runt språket fungerar, och vilken typ av dokumentation och resurser som är åtkomliga.

För tillfället har Ruby fått mycket uppmärksamhet på grund av ramverket Rails, som gör det väldigt enkelt att skapa vissa typer av webapplikationer.

Python har ett ramverk som heter Django som är rätt likt Rails. En av de större skillnaderna mellan Ruby och Python är mängden av testramverk som finns i Rubyvärlden. Nya testmetodologier som TDD och BDD har till stor del kommit från Ruby-världen.

En sak som tydligt märks i Pythonvärlden är att det finns fler människor som använder Python, och det har haft en bredare användning under längre tid än Ruby. Detta ses tydligt i kvaliteten på dokumentation och bibliotek.

Python var ett av de första språken som kunde köras på Java via projektet Jython, men projektet stagnerade efter ett tag, så nyare Python fungerade inte. För omkring ett år sedan kom utvecklingen av Jython igång på allvar igen, och Jython är nu definitivt ett språk att räkna med för Java.

På Dotnetsidan finns Ironpython som numer är väldigt stabilt och välfungerande.

Ruby har å andra sidan Jruby, vilket många anser är den rekommenderade plattformen att använda för Ruby i produktion. Ironruby har inte kommit riktigt lika långt som Ironpython, men är på god väg.

Allt detta innebär att det i de flesta fall inte spelar någon roll om du väljer Ruby eller Python. De är olika, men inte så olika. Välj vad som smakar bäst.

Fakta

…om tunga teknikfrågor, varannan gång kopplade till systemutveckling och varannan till it-säkerhet. Varje månad kan du läsa Ivar Jacobson, Tomas Djurling, Ola Bini och Anne-Marie Eklund Löwinder.