I våras påbörjade Västerviks kommun en upphandling av skrivartoner. Västerviks kommuns upphandlingsansvariga Ulla Öhrn säger att personalen tidigare haft dåliga erfarenheter av läckande miljötoner. Dessutom har kommunen krav på sig att en del utskrifter måste vara arkivbeständiga. Därför ville kommunen ha tillgång både till originaltoner och miljötoner.

Nicator, som är generalagent i Sverige för miljötoner från tyska Freecolour, kunde bara erbjuda miljötoner, och ströks därför från upphandlingen. Men Nicator överklagade beslutet, och i domen bedömer i Länsrätten i Kalmar att upphandlingen måste tas om.

Enligt länsrätten är det konkurrensbegränsande att välja bort miljötoner. Men Ulla Öhrn tycker att det rimmar illa med myndigheternas krav.

– Riksarkivet hänvisar till att den toner som ska användas antingen måste vara certifierad av statens provningsanstalt, eller på annat sätt kunna garanteras vara likvärdig.

Johan Junhav, försäljningschef på Nicator, tycker att Västerviks kommun har diskriminerat dem som inte säljer originaltoner. Han anser att all deras toner är arkivbeständig. Nicator hoppas att domen påverkar framtida upphandlingar.

– Det här är en principsak, säger Johan Junhav.

Fakta

Skrivartoner är kassetter med pulver, till skillnad från exempelvis patroner, som innehåller bläck.

Miljötoner är originaltoner som återanvänds genom att den tömda originaltonerkassetten rengörs och fylls på med nytt pulver.