Infrastrukturminister Åsa Torstensson, C, presenterar det nya stödet i lantbrukstidningen ATL. Det hela är en del i EUs åtgärdspaket för ekonomisk återhämtning och merparten av pengarna, 190 miljoner kronor, hämtas ur EUs landsbygdsprogram.

Kombinerat med det existerande stödet för kanalisation finns det enligt Åsa Torstensson en halv miljard kronor att söka fram till 2012.

– Dessa satsningar bli nu starkare genom att det sker via landsbygdsprogrammet och det blir fler projekt att stärka bredbandsutbygganden och infrastrukturen som får medfinansiering, säger Åsa Torstensson till ATL.

Stödet innebär att bredbandsprojekt kan söka upp till 75 procent av finansieringen via landsbygdsprogrammet.

Men bidraget är för litet, anser Länssamverkan Bredband som är länsstyrelsernas samarbetsprojekt för bredbandsfrågor.

– Man behöver komma upp i mycket större summor för att det ska göra en faktisk skillnad, säger Peter Dahlström på Länssamverkan Bredband till TT.