Företaget Open Invention Network (OIN) som består av bland annat IBM och Red Hat uppger att det planerar att köpa upp 22 patent som tidigare hållits av Microsoft. Patenten inkluderar olika tekniker som utnyttjas i Linux.

Patenten ägs för närvarande av Allied Security Trust (AST) vilket är en grupp bestående av bland annat HP, IBM och Verizon. Allied Security Trust köpte tidigare upp patenten från Microsoft i en privat auktion där Open Invention Network inte tilläts delta.

Tanken med att köpa upp de berörda patenten är att förhindra att bland annat Microsoft ska kunna starta rättsliga processer mot företag som använder Linux i sina produkter.

Microsoft har vi upprepade tillfällen lämnat in stämningsansökningar mot företag som distribuerar Linux. I tidigare stämningsansökningar har Microsoft hävdat att Linux gör intrång på över 235 patent som tillhör Microsoft.

Enligt Open Invention Network är det inte bara Microsoft som kan utgöra ett hot, det finns även andra företag som lever på att hävda patenträtt och stämma företag som anses göra intrång på dessa patent.

- Får dessa patenttroll tillgång till patenten kommer de att påbörja rättsliga processer mot företag som använder sig av Linux. Det skapar en allmän osäkerhet inom Linuxvärlden, säger Keith Bergelt, vd på Open Invention Network.

Open Invention Network är ett ideellt företag som även inkluderar medlemmar som Sony, Nec, Novell och Philips.

IDG News