Den statligt stödda utbyggnaden av bredbandsnät ute i landet är på väg in i ett andra skede. Av de 259 kommuner som kan söka stöd för att bygga ortssammanbindande nät är 83 procent klara med upphandlingen och bland de 268 som kan söka stöd till områdesnät, lokala telenät, är siffran 68 procent. Och de kommuner som inte hunnit så långt påbörjade sin konkurrensutsättning i våras, enligt en ny lägesrapport från Länssamverkan Bredband och Kommunförbundet.

Tätorter med under 3 000 invånare har i stor utsträckning fått del av det statliga stödet och i rapporten uppskattas att mellan 80 och 90 procent av dem idag omfattas av utbyggnaden.

Hittills har runt hälften av kommunerna valt privata aktörer både när det gäller ortssammanbindande nät och områdesnät, en fjärdedel har låtit ett kommunalt bolag bygga bredband och en fjärdedel har valt ett statligt verk eller bolag.

Sedan 2001 och fram till 2006 finns det möjlighet att söka statligt stöd för att bygga ut bredbandsnätet i glesbygden. Totalt har 3,5 miljarder avsatts och sedan årsskiftet har de sammanlagda ansökningarna ökat med 67 procent och omfattar nu drygt 2 miljarder av potten.

Staten står för halva finansieringen sedan bidrar kommunerna med 13 procent – vilket är mer än de 5 procent som de måste bidra med - strukturfondmedel står för 10 procent och operatörerna för 25 procent.