CS rapporterade igår om att vissa länkar som skickas med MSN Messenger inte går fram till avsändaren. Det tycks handla om att vissa ord och bokstavskombinationer stoppas, ett exempel är "download.php".

Jessica Börjel, ansvarig för kommunikationstjänster på svenska MSN vid Microsoft, kommer idag med en utförligare förklaring.

– Vi testar för tillfället att med en realtidsfiltreringsteknik inaktivera vissa länkar, delar av länksträngar och filer som har namn som kan innebära eller har inneburit en risk för användarna, berättar hon.

Tekniken bygger på liknande principer som spamfiltrering och phishingfiltrering i e-post.

I och med Messenger 7.5 infördes en funktion som ska vara till för att skydda användaren från att av misstag klicka på länkar som skulle kunna vara ett säkerhetshot.