Beslutet kommer efter råd från Aktietorgets disciplinkommitté, som kallades in på grund av att GGF ansågs brista i sin information till handelsplatsen och marknaden.

”De angivna överträdelserna har varit allvarliga. De ger ett systematiskt intryck av bristande ansvarstagande och av en närmast lättvindig och aningslös inställning till bland annat informationsreglerna”, skriver Aktietorget i ett uttalande.

Avlistningen verkställs med omedelbar verkan.

GGF anklagas vidare för att ha vilselett marknaden med bristande genom bristande informationslämning. Enligt Aktietorget har det lett till att aktieplacerare har gjort affärer som de inte skulle ha gjort om informationen som lämnades varit korrekt.

Företaget anses ha lämnat bristande information om hur köpet skulle finansieras, samt om pengar redan hade betalats in av investerare.

"Bolaget har alltså här lämnat oriktig information om en för bolaget mycket central - och därmed även kurspåverkande - uppgift", står det att läsa i dokumentet från disciplinkommittén.

Från GGFs sida står man dock fast vid att ett konsortium av investerare finns ännu i dag, men medger att företaget har formulerat sig felaktigt.

Disciplinkommittén har dessutom granskat de förhandlingar med en ”global aktör” om rättigheter till musik som GGF i slutet av juli uppgav var i slutskedet.

Vad som inte framgick var dock att förhandlingarna var långt från klara. Dessutom framgick det att GGF redan när avtalet undertecknades skulle tvingas betala 16 miljoner euro i förskott – nästan tre gånger så mycket som företaget skulle betala för The Pirate Bay.

”Bolaget gav för aktiemarknaden sken av att ha kommit betydligt längre i genomförandet av sina planer än vad som var fallet”, skriver disciplinkommittén i sitt utlåtande.

Hans Pandeya, vd på GGF, försvarar sig enligt kommittén med att han inte ville avslöja villkoren innan uppgörelsen offentliggjordes. Förskott av denna typ är praxis i branschen, menar han och hänvisar till Spotifys omfattande kapitalanskaffning inför lanseringen.

Beskedet kom strax före klockan fem på onsdagskvällen. GGF-aktien har varit handelsstoppad sedan den 21 augusti. Den 27 augusti beslutade Aktietorget att kalla in disciplinkommittén för att utreda företagets framtid som noterat bolag.