Google är en växande maktfaktor vars agerande det finns skäl att syna. Men den kritik som framslungas mot sökjättens bokprojekt är enögd, överdriven och på väg att tappa all markkontakt.

Kritiken saknar inte heller inslag av småskuren protektionism och blundar för de mycket stora utvecklingsmöjligheter som nätbokssatsningen öppnar.

Högst av alla kritiker skriker den svenska förläggarföreningen, vars chef tidigare i veckan kallade Googles bokprojekt för ”världens största upphovsrättsintrång”. För den som studerar det förlikningsavtal som bråket gäller framstår utfallet som obegripligt.

Avtalet reglerar villkoren för hur upphovsrättsskyddade böcker kan säljas av förlag eller författare via Googles boksöktjänst. Förlag eller författare kan när som helst radera sina upphovsrättsskyddade boktitlar från tjänsten.

Bara böcker där upphovsrätten slutat gälla kan laddas ner gratis. För förlagen öppnas möjligheten att sälja inskannade e-böcker av titlar och upplagor som inte längre finns att tillgå i tryckt form.

Men avtalet ger universitet, forskning och vanliga bibliotek tillgång till enorma mängder litteratur och nedskrivet vetande som de saknar i sina samlingar.

Man behöver inte vara Einstein för att se den potiental som Googleavtalet kan ge för forskning och utbildning.