Många nödvändiga it-projekt blir inte av på grund av kostnadsbesparingar hos företagen.

Enligt analysföretaget Radar Group har 50 procent av alla inledda affärsystemprojekt stoppats under 2009, 40 procent av alla beslutstödsprojekt och 30 procent av alla kundvårdsprojekt, så kallade crm, har gått samma öde till mötes.

Totalt innebär det här att 10 miljarder kronor försvunnit i efterfrågan – och det har också medfört en hård prispress.

Att det är förändringsprojekt som får stryka på foten är olyckligt, anser Radar Group, eftersom det påverkar landets förmåga att konkurrera internationellt.

Lars Backhans, vice vd, säger i en kommentar till analysen:

– Det är olyckligt att svenska företag och organisationer främst har sparat i sina it-budgetar genom att stoppa förändringsprojekt. Det är naturligt att riskvilligheten och förändringsviljan minskar när trycket på besparingar ökar, men det är likafullt en sårbarhet när väl svenska företag kommer tillbaka till tillväxt.

– För en gångs skulle hade kanske osthyvelsmetoden varit bättre.

Radar Group pekar dock på en ljuspunkt. Tillsammans med Handelsbanken har de lagt en prognos om att den svenska konjunkturen sannlikt vänder tidigt 2010 med början i den tillverkande industrin. Det innebär att också it-branschen kan vända om något eller några kvartal.