PTS har hittlls i år tagit emot knappt 2 000 klagomål. En femtedel av dem gäller Telia. Förra året stod Telia för en tiondel.
Många av klagomålen gäller adsl, och då inte den tekniska kvaliteten utan främst sättet kunderna anser sig bivit värvade på.

På Telia framhåller man att antalet klagomål inte är alarmerande med tanke på det stora antalet kunder företaget har.

Antal klagomål hittills i år:

 • Telia 403
 • CMT 241
 • Tele2 (inkl Comviq) 201
 • Glocalnet 139
 • Universal Telecom 139
 • Optimal Telecom 111
 • Hi3G (inkl Tre) 63
 • Bredbandsbolaget 40
 • Djuice 16
 • Vodafone 12
 • Vattenfall 7