Någon på SL tycks ogilla snabbmatskedjan McDonalds. Det framgår med önskvärd tydlighet då webbplatsens verktyg för reseplanering får andra parametrar än de vanliga ”Centralen”, ”Märsta” eller någon annan ort.

En fråga efter snabbaste väg från ”dödlig mat” till ”dödlig mat” ger nämligen svaret McDonalds. Likaså ger parametrarna ”dödsknark” i både fältet för avreseort och destination frågan om hållplatsen är McDonalds-restaurangen vid Stäket i Järfälla.

Vid SL tar man bestämt avstånd från det hela.

- Så ska det självklart inte vara och vi tar avstånd från det, säger Per Ekberg på SL.