För det första att de svenska företagen plötsligt fått upp ögonen för det som vi andra pysslat med i flera år. För det andra att upptäckten i sig anses vara en konkurrensfördel, annars skulle det rimligtvis inte kommuniceras i pressmeddelanden.

Pr-konsulter och marknadsförare har lyckats etablera ”sociala medier” som ett måste för företagen. Först för att visa att man hänger med (Nu finns Varuhuset på Twitter), sedan som en kanal för marknadsföring (”Rea på pressylta @varuhuset”) och kundkontakt (@nissenilsson Vi beklagar att din fläsklägg var skämd, kom in så får du en ny).

Gott så. Men jag är nyfiken på de möjligheter som tekniken ger företagen utöver detta. Eller rättare sagt, det stör mig något oerhört när kraftfulla verktyg som Facebook och Twitter reduceras till enbart reklamkanaler.

Kan det vara så att visionerna hämmas av just uttrycket ”sociala medier”? Om vi i stället börjar tala om ”social it” öppnas luckan till tekniken bakom, och de användarbeteenden tekniken kan skapa. Då kan företagen inte bara fråga sig var affärsnyttan finns i Twitter, utan också ställa frågan hur tekniken bakom Twitter kan ge affärsnytta i företagen.

Intranäten har på sina håll utvecklats till utmärkta sociala plattformar och de kollaborativa verktygen blir allt vanligare – men sällan på grund av innovationer i företagen, utan för att funktionerna byggts in av Microsoft. Rätta mig gärna på den punkten.

Vi måste höja blicken och se bortom Facebook och Twitter. Alla tekniksuccéer i användarledet tar sig så småningom in i företagen, och utvecklas av dem. Se bara på det vi med ett slitet uttryck kallat webben 2.0 – som varit en enormt viktig faktor i skapandet av det hetaste av heta i dag, molnet.

Steg ett är att tänka bort ordet ”medier”, så länge du inte är marknadsförare eller publicist, och tänka mer på sådant som social nätverksteknik och realtidswebben.

Steg två? Det återkommer jag till, jag ska bara höja blicken en smula.