Google och Microsoft är exempel på stora företag som arbetar för fullt med nästa generation webblösningar som kallas för Web 2.0. Googles karttjänst Local och e-posttjänst Gmail är exempel som nämns ofta. På dessa används tekniken Ajax för att skapa användargränssnitt som påminner om traditionella klientprogram som Windowsprogram.

En fördel med Ajax är att det går att skicka data i förväg till webbklienten på ett enkelt sätt, i stället för att hela webbsidor skickas varje gång ny information ska visas. Detta gör att användaren slipper vänta på att data ska hämtas, vilket ger en upplevelse som är mycket mer lik traditionella klientprogram än statiska webbsidor. Det är denna funktion som gör att webbtjänster baserade på Ajax upplevs som snabba.

Men på de stora svenska webbplatserna lyser moderna lösningar med sin frånvaro.
– De är ofta innehållsdrivna, inte teknikdrivna. Därför innebär inte ny teknik som Ajax automatiskt nya lösningar, säger Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Paperdoll Heaven.

Behovet av att skapa avancerade lösningar för kommunikation med användaren är inte så stort när det viktigaste är att löpande uppdatera innehållet på webbplatsen.

Henrik Torstensson påpekar att moderna lösningar ofta används på nischade webbplatser. På en liten marknad som den svenska finns det inte så många nischade webbplatser. Håkan Kjellerstrand som är systemutvecklare på Bokus tror även att det finns en rädsla för nya lösningar.
– Jag är förvånad över att användningen av modern webbteknik inte har kommit i gång. Men många blev brända när luften gick ur internetballongen för några år sedan och är försiktiga, säger Håkan Kjellerstrand.

Men intresset för Ajax och andra tekniker som samlas under paraplybegreppet Web 2.0 börjar växa. Hitta.se är ett företag som har kommit i gång, Ajax används för att visa kartor på ett bra sätt på företagets söktjänst.
– En fördel är att användaren inte behöver vänta på att webbsidor ska laddas om, det går mycket snabbare med Ajax, säger Rui Sousa, teknikchef på Hitta.se i Stockholm.

Skillnaden är uppenbar när man jämför Hitta.ses Ajaxbaserade karttjänst med Eniros karttjänst som inte är baserad på Ajax. På Hitta.se går det att dra i en karta med musen för att se intilliggande områden.
– Med Ajax kan vi ladda omkringliggande delar av kartan till webbanvändarens dator i förväg och ändra kartpositionen allteftersom användaren tittar på bilder av port och promenerar längs gatan, säger Rui Sousa.

Ett exempel på snabbheten är att börja med att visa en karta över hela Sverige och sedan snabbt klicka sig fram till önskad gata.

Alla stora programleverantörer intresserar sig också för Ajax. Microsoft utnyttjar till exempel Ajax i webbtillämpningar för e-post. Sun Microsystems har nyligen lanserat en ny version av utvecklingsverktyget Java Studio Creator som utnyttjar Ajax.

– Ajax gör det möjligt att skapa avancerade webbtillämpningar på ett enkelt och standardiserat sätt. Ajaxsidor ger en mycket rikare interaktion med användaren än traditionella webbsidor, säger Torbjörn Fritzon, Javaarkitekt på Sun i Sverige.

Även konsultföretagen intresserar sig, Creuna i Stockholm är ett exempel.
– Vi kommer att välja Ajax i stället för Adobes Flash för att skapa en del webbformulär i framtiden, säger Lars Blåsjö, konsult på Creuna.

Han säger vidare att Creuna kommer att fortsätta använda Flash inom vissa områden, till exempel för att hantera multimedia som video och bildspel. Men Ajax är en enklare lösning till exempel för att skicka data.
– Ajax är inte så komplext, det kräver inga tillägg för att det ska fungera, säger Lars Blåsjö.

Fakta

  • Ajax står för Asynchronous Javascript and xml.

  • Språket Javascript används på klienten för att manipulera data och användargränssnitt.

  • Språket Xml används ofta som format för data som skickas mellan webbserver och klient.