En del av den stora överenskommelsen i våras mellan Microsoft och Sun är att företagen kom överens om att inte stämma varandra och varandras kunder för patentintrång på ett flertal områden.

Att avtalet gäller Suns Officepaket Staroffice är helt klart. Men det är knepigare att avgöra hur Open Office ska hanteras. Open Office är en öppen produkt som baseras på Staroffice. Sun har helt enkelt släppt koden till Staroffice för öppen vidareutveckling.

Kan stämma
I avtalet finns ett avsnitt in som anger att Microsoft har kvar rätten att stämma angående Open Office.

– Det hade varit konstigt om Sun lyckats få med Open Office i avtalet, eftersom Sun inte kontrollerar Open Office, säger Mikael Pawlo.

Det potentiella hotet mot Open Office pekar på ett problem för öppen källkod.

– Patentfrågan är en tickande bomb för öppen källkodsrörelsen. Man måste fundera på strategier för patent, säger Mikael Pawlo, jurist på Jarowskij och expert på öppen källkod.

Försäkring
För Microsofts del kan avsnittet om Open Office ses som en försäkring.

– En tänkbar anledning att ha med det här avsnittet i avtalet är att hålla alla alternativ öppna för framtiden, säger Lars Backhans, marknadschef på Microsoft i Sverige.

Klas Hammar som är ansvarig för Office på Microsoft i Sverige säger att Microsofts representanter har velat vara tydliga i avtalstexten. Men vilka patentintrång kan komma att behandlas i eventuella framtida tvister?

– Hypotetiskt kan jag tänka mig att vi patenterar filformat och specifika funktioner i programmen. Vi licensierar gärna ut funktionerna, säger Klas Hammar.

Kontentan är att användare av Open Office kan få ta emot stämningsansökningar från Microsoft i framtiden.