Nu blir det gammaldags teknisk språkvård. Först det här med upplösning. När vi köper digitalkameror och kameramobiler och står det i specifikationerna mått som 480x640 pixel - och det kallas felaktigt för upplösning.

Det är fel. Det är inte upplösning. Det är ett pixelmått.

Felet har blivit så vanligt att det kanske är lika bra att ge upp kampen mot det, men jag ska göra ett försök att förklara.

Upplösning (resolution på engelska) mäts alltid per längdenhet. Man kan ange upplösningen i antal pixel per tum, pixel per centimeter eller per millimeter. Vilket man väljer spelar mindre roll, det viktiga är att upplösning inte existerar utan längdmått.

Alltså är 480x640 pixel inte ett mått på upplösning. Det är användbar information ändå, men det säger ingenting om bildens upplösning. Det är helt enkelt bildens pixelmått. Bilden kan ju återges i många format, från affisch till frimärke, och det blir lägre upplösning ju större yta som pixlarna ska strös ut på.

Upplösning mäts alltid på bildens yta. Den informationen är exakt, men inte alltid vad vi vill veta.

Ta jättebildskärmarna som används på utomhuskonserter. De har pixlar stora som tennisbollar. Upplösningen är bedrövlig och kan mätas i antal pixel per kilometer. Men det gör ingenting, för publiken står 30 eller 100 meter bort. På det hållet blir det rätt bra, man ser åtminstone vad det föreställer.

Så uppenbarligen hänger bildkvaliteten inte på upplösningen. Man måste ta hänsyn till betraktningsavståndet. Bildskärmen på en handhållen dator eller en mobiltelefon behöver högre upplösning än bildskärmen på en stationär dator, och en stationär dator behöver (av flera skäl) högre upplösning än en tv.

Ibland talar man om definition när det gäller bilder. Definition betyder 'avgränsning'. Ordboksförfattare använder definitioner för att avgränsa ordens betydelse och när kroppsbyggare vill ha definition menar de att musklerna ska synas tydligt var för sig. När det gäller bilder är definition en svårdefinierad (ursäkta ordleken) egenskap som innebär att bilden verkar skarp, tydlig och nyansrik. Det hjälper om bilden har många bildpunkter, men det krävs annat också.

Den sorts tv som kallas för hdtv, högdefinitions-tv, kan visa fyra gånger så många bildpunkter på skärmen som en vanlig tv. Hdtv översätts ibland med ”högupplösnings-tv” (fel - hellre skarp-tv), men upplösningen hör inte hit.

Upplösningen varierar, om allt annat är lika, med bildskärmens storlek, vilket ger ett paradoxalt resultat: ju mindre bildskärm, ju högre upplösning.

Så köp en elvatummare om du vill ha högupplöst tv. Återigen, upplösningen är ointressant om man inte ställer den mot avståndet till ögat.

Kontenta: Upplösning mäts på bildytan och anges i antal pixel per centimeter eller per tum. Pixelmått är ett bra ord för, tja, pixelmått - hur många bildpunkter som bilden består av. Alltså 480x640 pixel och liknande. Definition är ett ord för hur skarp och tydlig bilden verkar, men det är ingen direkt mätbar egenskap.

Nästa krångelord är kontroll. Svenska kontrollera motsvarar engelska check. Engelska control motsvarar svenska styra.

En liten översättningsövning: Vad blir "hon kontrollerade nederbörden" på engelska?

Blir det ”she checked the precipitation” eller ”she controlled the precipitation”? Ni som svarar checked är godkända. Ni som svarade controlled har beskrivit en regnmakerska, någon som kan styra (control) regnet.

Samma sak åt andra hållet. Om du hittar formuleringen "du kontrollerar (fel) din figur med styrspaken” i en svensk översättning så blir det ”you check your character with your joystick” om du översätter tillbaka. Säkert fel. Det stod ”you control your character” i originaltexten, och då blir det ”du styr din figur”.

På svenska kontrollerar vi via internet hur mycket pengar vi har kvar på bankkontot, på engelska heter det ”check the balance”.

Om det finns en bank som via internet låter mig ”control the balance” ska jag byta dit.

(Språksamt den 17 september 2004)