Försvarets materielverk, FMV, ansvarar för inköp till försvaret och andra myndigheter, bland annat polisen. Av nästan 2 000 anställda finns drygt 250 i Linköping. De ägnar sig framför allt åt flygplanssystem. I hela landet ägnar sig FMV åt allt från kängor till utrustning för radiokommunikation.

Nuförtiden består inte testerna enbart av att flyga planen. Flygandet är visserligen en viktig del av arbetet, alla Jas-plan som levereras flygs av FMV, men dataanalys är minst lika viktigt.

- Vi tar in data från flygplanen för analys, säger Anders Håkansson, biträdande informationschef och testflygare på FMV i Linköping.

Tätt ihop
Jas kan beskrivas som en mängd system som är integrerade med varandra. För närvarande är det version 18 som gäller av Jas.

Eftersom FMV jobbar tätt ihop med Saab uppstår det en slags symbios mellan det statliga verket och det privata företaget. Är det inte farligt med tanke på FMVs uppdrag?

- Företaget Saab är ingen kompis till oss, säger Anders Håkansson.

Men han medger att FMV är en viktig aktör för försvarsindustrin.

- Saab gör aldrig något utan att fråga FMV först.

Metod viktig
Med tanke på arbetets art borde FMV-folket vara ena hejare på projektmetoder. Anders Håkansson säger att metoder är viktiga, men att FMV inte använder några hemliga supermetoder. Det är generell kunskap som ligger till grund för arbetet, sedan anpassas metoderna till FMVs verksamhet.

- Men vi skakar kanske lite mer på prylarna, säger han.

Det är trots allt några saker som är speciella med FMVs verksamhet jämfört med de flesta företag och organisationer. För det första är det frågan om väldigt stora projekt. För det andra är noggrannheten stor. Luftvärdighet ställer till exempel stora krav på dokumentation.

- I grunden finns det iso-standarder för mycket av det vi gör.

Därtill kommer speciella regler för militär luftfart. Dessa kallas för luftvärdighetsreglement eller RML, regler för militär luftfart.

Det finns regler om allt från vilka skruvar som ska användas i planen till mer komplexa saker.

Dubbelroll vanlig
Att Anders Håkansson har dubbla befattningar, biträdande informationschef och flygare, är inget ovanligt på FMV och många andra statliga verk.

Vad är roligast, att flyga eller att jobba med information?

- Gissa, svarar Anders Håkansson.

Fakta

En föregångare till FMV skapades efter att regalskeppet Vasa hade gått till botten. Då kom de styrande på att det kan behövas någon organisation som kontrollerar att de försvarsprodukter som köps in fun­gerar. Bättre sent än aldrig.