I stämningen kräver Zennström och Friis skadestånd från såväl Skype som nuvarande och tidigare ägare som Ebay, Silver Lake Partners och andra.

Dispyten gäller avtalet när Ebay köpte Skype 2005. I affären ingick inte Skypes teknik för peer-to-peer-nätverk, som ägdes av Joltid och har licensierats till Skype. Tidigare i år avslutade Joltid kontraktet och därefter har en rättstvist pågått i Storbritannien.

Joltid har avbrutit sitt licensavtal med Skype som en följd av de kontraktsbrott som Skype har utfört. Därför avser Joltid att skydda sin upphovsrätt, uppger företaget.

Ebay uppger samtidigt att företaget är på väg att utveckla en alternativ teknik.

Nyligen sålde Ebay 65 procent av aktierna i Skype för 1,9 miljarder dollar till en grupp av investerare som leds av Silver Lake. Affären beräknas bli klar under fjärde kvartalet.