World Internet Institute i Gävle ska presentera sin rapport på mässan Networks Telecom 28 september. Drygt 2 000 privatpersoner har intervjuats.

Bland de saker som undersökts märks bredbandsanvändningen i hemmen. 24 procent av Sveriges befolkning har bredband hemma. Mer än 40 procent av ungdomarna har bredband. Det samma gäller för höginkomsttagare som är från 25 till 44 år gamla.

Personer över 65 år samt låginkomsttagare från 45 till 65 år har inte kommit i gång med bredband i samma utsträckning.

Köper telefoner oftare
Undersökningen visar också att snittåldern för den senast inköpta mobiltelefonen är två år. År 2000 var snittåldern 2,5 år. För ungdomar från 18 till 24 år är snittåldern på telefonerna bara 15 månader. I åldern 25 till 44 år är den något högre.

Undersökningen visar också att mobiltelefonpenetrationen har ökat med tolv procent, till 84 procent.