En som har erfarenhet av både lyckade och mindre lyckade outsourcingaffärer är Carl-Magnus Hallberg, cio på Nasdaq OMX. Det framkom i veckan på Computer Swedens seminarium Sourcing Summit i Stockholm.

Han hävdar att det som skiljer lyckade outsourcingaffärer från misslyckade är inställningen till affären.

– Det ska finnas en vilja att värna om en långsiktig affärsrelation där leverantören ska ha en förtjänst och kunden en förtjänst, snarare än att bara se till vad vi faktiskt skrivit i avtalet i form av paragrafer, säger han.

Den inställningen saknades när Nasdaq OMX outsourcade mjukvaruutvecklingen för några år sedan.

– Det går inte att sitta på Wall Street och ha kodning på andra sidan jorden och kräva att de som levererar kodningen ska förstå affären på Wall Street lika väl som vi, säger Carl-Magnus Hallberg.

När Nasdaq OMX ville omförhandla avtalet vägrade leverantören gå dem till mötes. Då blev det billigare att ta hem verksamheten igen.

Lärdomen är att anlita leverantörer som är intresserade av kundens affärsidé.

– Leverantören får inte se it-sidan som slutstation hos en kund. Det finns en affärssida som man ska försöka vara nära. Vi har nu frekventa affärsmöten med leverantörerna för att skapa en förståelse hos dem för vår koncerns affär, säger Carl-Magnus Hallberg.

Han råder alla som funderar outsourcing att jobba hårt med avtalen.

– Spendera tid innan för att få rätt avtal. Det kan inte understrykas nog för det är väldigt trassligt att ta sig ur, säger han.

En bra idé är att lägga in rättigheter att förändra avtalet under avtalstiden.

– Vi har avstämningspunkter en bit in avtalet där vi har rätt att reglera vissa funktioner, säger Carl-Magnus Hallberg.

Det viktigaste rådet Nasdaq OMX-chefen vill ge är att utnyttja andras erfarenhet.

– Besök andra företag som har gjort det, prata med leverantörernas referenser och få tips och råd från dem så att ni är så pålästa som möjligt när ni sätter er för att slutförhandla, säger han.

Fakta

1 Ta in en erfaren extern projektledare om ni inte sysslat med outsourcing tidigare.

2 Använd proaktiva påföljder. Återkommande fel kan exempelvis innebära allvarligare konsekvenser för leverantören efter varje gång.

3Anlita jurister som arbetat med outsourcing tidigare för att få rätt avtal.