Initiativet om att dela datanät togs av universitetet, som kontaktade kommunen. Diskussionerna kom igång i början av året och efter sommaren har kommunen och universitetet kopplat ihop sina datanät på användarsidan.

I dag finns täckning både i universitetets byggnader, via kommunbiblioteken, samt i grund- och gymnasieskolor.

– Vi kör alltså två separata fysiska nät, där användarna får tillgång till resurserna i båda näten, säger Kristoffer Lindblad, som är it-strateg på kommunens it-avdelning.

Täckningen ökar utan att det krävs flera parallella nät, med därtill hörande resurser.

– Det är en ganska liten investering för oss, som ger stor nytta för användarna. Studenterna kan sitta i folkbiblioteken och plugga och samtidigt ha tillgång till kommunikation via sin bärbara, säger Kristoffer Lindblad.

Studenterna i respektive nät har samma behörighet som ordinarie användare i det andra nätet. I praktiken innebär det att kommun och universitet roamar varandras nät.

– Det här innebär också enklare drift, där vi exempelvis kommer att ha viss delning av personalresurser. Exakt hur och på vilket sätt är dock inte bestämt, säger han.

Utbyggnaden fortsätter vad gäller täckning och funktioner. Bland annat förs diskussioner om att Region Skåne, som bland annat driver universitetssjukhusen i Lund och Malmö, ska bli med i samarbetet, men detta är bara på diskussionsstadiet.

Är någon operatör inblandad?
– Nej, eftersom vi tidigare drev de fysiska näten själva har ingen operatör varit med, så vi har inte hört någonting, säger Kristoffer Lindblad.

Hur har det varit med användaracceptansen?
– Vi har haft några hundra inloggade per dag, unga människor anammar sånt här snabbt så det är ingenting vi ens behöver marknadsföra, säger Kristoffer Lindblad.

Fakta

Samarbetet mellan Lunds universitet och Lund kommun avser att de båda låter användare, främst studenter och elever, i den andra organisationen, dela på nätverksresurser. Detta är igång sedan i augusti.

Nätet är baserat på utrustning på olika leverantörer. Båda bygger på nätverksstandarden 802.11n och ger hastigheter upp till 300 Mbit/sekund.