Både sjukvården och Skatteverket räknar med att det nya automatiserade systemet ska spara både pengar och tid genom att hanteringen förenklas.

– Vi har rätt krångliga manuella rutiner kring det här i dag, säger projektledaren Kjell Allestedt på Sjukvårdsrådgivningen.

– De nyfödda tilldelas reservnummer för att vi ska kunna föra journal tills dess de tilldelas personnummer och sedan ska rätt information föras över. Genom att vi nu förenklar hanteringen blir den också säkrare.

Men inte bara det. Enligt Kjell Allestedt kan vården totalt spara runt 10 miljoner kronor årligen med den nya e-tjänsten.

– Den uppskattas dessutom av barnmorskorna ute på sjukhusen.
Från Skatteverkets sida handlar det om att försöka automatisera så mycket som möjligt av folkbokföringsprocesserna.

– I första hand handlar det om att spara pengar. Men vi har också stora pensionsavgångar och behöver effektivisera verksamheten, säger Therese Bjurberg, verksamhetsarkitekt på Skatteverket.

– Dessutom är kvaliteten på de uppgifter vi får in högre eftersom formulären måste fyllas i på ett enhetligt sätt. Det gör också att hela hanteringen går snabbare.

Alla förlossningsavdelningar kan börja använda den nya onlinelösningen senare i höst när piloten på Danderyd avslutats. Målet är att 85 procent av alla födelseanmälningar ska kunna hanteras utan manuell handläggning.

– Ibland måste vi ta till manuella rutiner – till exempel om mamman inte har ett eget personnummer, säger Kjell Allestedt.

Och det ser lovande ut. På Danderyd har hittills 94 procent runnit rakt igenom.

Från Skatteverkets sida är det här en av flera rutiner som ses över för att effektivisera på folkbokföringsenheten.

Andra rutiner som står på tur är dödsfallsrapportering och faderskapsanmälan.

Fakta

Alla förlossningsavdelningar kan använda den nya onlinelösningen, hittills är dock Siemens den enda leverantör som kopplat ihop den med sitt journalsystem.
Kommunikationen sker via sjukvårdens eget nät Sjunet.