Regeringens budget har kallats för en valbudget och om det är så står det helt klart att it-satsningar inte fungerar som valfläsk. Här och var finns dock it med i budgeten för nästa år. När det gäller bredbandssatsningar finns ett modest tillskott på 190 miljoner kronor för att förstärka utbyggnaden av bredband inom landsbygdsprogrammet.

Genom att omdisponera i budgeten skapar regeringen också ett nytt anslag på 195 miljoner kronor som ska gå till att skapa driftsätkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer.

Inom hälso- och sjukvård rullar den nationella it-strategin på och en ny så kallad Dagmaröverenskommelse med specifika satsningar kommer under nästa år. Men 98 miljoner kronor till utveckling och implementering av it-stöd som syftar till att förbättra läkemedelsanvändningen finns med i budgeten.

Budgeten går att läsa i sin helhet på regeringens hemsida.