Försvarets radioanstalt får ett tillskott på 24 miljoner kronor nästa år och 46 miljoner åren därefter för de ökade kostnader som den så kallade FRA-lagen medför. Det framgår av regeringens budgetproposition som presenterades på måndagen.

Det är en snabbare ökning än tidigare. I fjol budgeterades ett ökat anslag på 20 miljoner kronor mellan 2008 och 2009 för stöd till signalspaningen.

De 24 miljonerna gäller bara verksamheten kring FRA-lagen. Sammanlagt ökar anslagen till FRA från 648 miljoner kronor 2009 till 695 miljoner år 2010.

Pengarna ska bland annat användas till investeringar i den teknik som spaningen kräver. FRA har tidigare flaggat för behov av investeringar i bland annat nya superdatorer för att ligga i framkant när det gäller att till exempel knäcka krypteringar. Som Computer Sweden kunde avslöja köpte myndigheten under 2007 in ett av världens mest kraftfulla kluster för omkring 75 miljoner kronor.

Dessutom ska kostnaden för Datainspektionens övervakning av signalspaningen tas från FRAs egen budget. Datainspektionen får därför rätt att begära pengar från FRA för denna kostnad.