Avtalet gäller även konsultation och stöd vid införandet och löper över tre år, med möjlighet till förlängning. Tillämpningen gör att det går att registrera tillgångar som IT-system, verksamhetsprocesser, patent, forskningsprojekt och liknande via webben.
Dessutom tar verktyget fram en digital karta över organisationens processer och tillgångar och hur de hänger samman.