Attunda tingsrätt i Sollentuna kräver att Yellow Register lämnar ut det dokument med instruktioner till företagets säljare om hur försäljningen av hemsidor ska gå till. Domen föll i fredags och tingsrätten ger företaget en vecka på sig att lyda.

Bakgrunden är en tvist mellan Yellow Register och en av företagets kunder. Enligt kunden ska det interna dokumentet bevisa att hans version av hur det gick till när kontraktet upprättades är den rätta.
Yellow Register, även känt som Yreg, har anklagats för att sälja hemsidor med vilseledande metoder och långa kontrakt som det är svårt att ta sig ur och fått massiv kritik från bland annat branschorganisationen Svensk Handel.

Computer Sweden publicerade redan 2007 en kopia av företagets interna säljmanus. Där framgår bland annat att säljarna använder formuleringar som att de är ute efter ”referenser” i området. Hemsidan ska tas fram ”helt utan produktionskostnad”.

Företrädare för bolaget har senare förnekat att ett sådant dokument över huvud taget finns och har i stället hänvisat till etiska regler som säljarna måste följa. Däremot kan enskilda säljare ha upprättat manus på eget initiativ, uppger Yellow Register.

Men i Attunda tingsrätt vittnar flera tidigare anställda i Yregsfären om att ett sådant manus visst fanns på plats för säljarna. Det uppges ha legat på säljarnas datorer från start. Enligt ett vittne ska chefen även ha uppmanat en säljare att ”vara elak och stressa kunden”. Säljaren slutade på företaget efter bara några veckor.

Tingsrätten anser det därför bevisat att ett sådant dokument existerar och skriver att det ”kan antas att handlingen kan få ett visst bevisvärde”.

I första hand gäller domstolens krav det dokument som användes 2005, men om det inte finns tillgängligt ska Yellow Register lämna ut den aktuella versionen.

CS har sökt Yellow Register för en kommentar.

Fakta

Yellow Register säljer enklare webbplatser inklusive plats på ett webbhotell. Målgruppen är framförallt mindre företag och privatvpersoner. Försäljningen sker via telefon.