I april inledde EU-kommissionen ett så kallat överträdelseärende mot Sverige, i klartext en stämning inför EG-domstolen för att inte ha infört EU-direktivet om lagring av trafikdata. Så sent som den 20 augusti meddelade justitieminister Beatrice Ask, M, i en riksdagsdebatt att en proposition om lagring av trafikdata kommer i höst.

– Jag vet att vi är försenade och till och med stämda. Vi har gett svar om att vi räknar med att lägga fram en proposition i höst. Dock är vi inte ensamma. Det finns flera andra länder som har motsvarande omsorg när det gäller att se till att i sitt land lägga fram ett genomarbetat förslag när det gäller lagring av teledata, sa justitieministern i riksdagen.

I svaret till EU-kommissionen meddelar regeringen också att Sverige planerar att införa trafikdatalagen till den 1 april 2010.

Men nu visar det sig att regeringen skjuter upp lagförslaget ännu en gång. I förteckningen över planerade propositioner och skrivelser fram till 21 januari 2010 – som lämnats till riksdagen inför höstens arbete – finns trafikdatalagen inte med.

– Arbetet är inte klart. Ambitionen har varit att lägga fram propositionen i höst, men det är mer arbete än vi trodde kvar. Det finns frågor som inte är lösta, säger Beatrice Asks pressekreterare Martin Valfridsson till CS.

– Vi har valt att inte föra upp propositionen på listan eftersom vi inte vet när arbetet blir klart.


Ask skrinlägger lagen. Justitieministern har tidigare sagt sig räkna med att lägga fram propositionen under hösten – något som nu inte blir av.

Därmed står det klart att surdegen trafikdatalagen får stå på jäsning ytterligare ett tag. Enligt ursprungsdirektivet, framarbetat i EU under starka påtryckningar från den socialdemokratiska justitieministern Thomas Bodström, skulle medlemsländerna ha infört lagen redan i september 2007. Men i Sverige har lagen skjutits på framtiden gång på gång.

Regeringen hade den uttalade ambitionen att lägga fram propositionen redan förra hösten, något som blev "efter årsskiftet", som blev "före sommaren" och senast alltså "under hösten", vilket nu blivit en obestämd framtid.

En stötesten har tidigare uppgivits vara vem som ska betala för lagringen – operatörerna eller staten. Men i riksdagsdebatten i augusti framhöll Beatrice Ask att avvägningen mellan integritet och brottsbekämpning är den svåraste punkten.

Justitieministerns pressekreterare vill inte säga vad det är som försenar arbetet.

– Vi går aldrig in på det, säger Martin Valfridsson.

Fakta

Trafikdatalagen, även kallad loggningslagen, innebär att data om samtliga svenskars telefoni- och internetanvändning ska loggas och lagras hos operatörerna, för att kunna lämnas ut till brottbekämpande myndigheter.

Uppgifterna gäller bland annat vem som ringer, sms:ar eller mejlar med vem, när kommunikationen sker, var den sker och vilken typ av utrustning som används.