Med budet på 75 kronor per aktie överträffar Tele2 danska TDCs bud i förra veckan på 70 kronor. Budet innebär att Song värderas till 4,4 miljarder kronor. Tele2 räknar dessutom med att kunna göra förlustavdrag i storleksordningen 500 miljoner kronor vid ett köp.

Om Tele2 köper Song blir företaget ägare till infrastruktur, något man tidigare varit tveksam till. Det motiveras nu med att affären är ekonomiskt fördelaktig. Budet uppges inte ha något att göra med att Spray köpt Tiscalis svenska verksamhet eller Bredbandsbolagets köp av Bostream.

- Det handlar mer om att TDC har lagt ett bud och kursen var fördelaktig, säger Håkan Zadler, finasndirektör på Tele2.

Lars-Johan Jarnheimer menar att strategin följer Tele2s tidigare.

- Det bygger på en gammal hederlig salamiprincip. Om vi är italien och ska sälja salami så köper vi först salami från någon annan och sätter vårt varumärke på det och när vi ser att det är lönsamt, först då bygger vi fabriken, säger han.

Utöver möjligheten att erbjuda 1,3 miljoner hushåll adsl-access ger ett köp också ett bra insteg på den finska marknaden. Tele2 räknar med att kunna nå upp till 90 procent av företagen med fler än tio anställda i Finland.

Tele2 räknar med synergieffekter värda 300 miljoner kronor årligen. Bland annat väntas effekter genom marknadsföring av ett enda varumärke, centrala stödfunktioner och optimerad drift av nät samt skalmässiga fördelar.

Budet och det eventuella köpet av Song finansiseras dels med egen kassa, dels med banklån. Vad som händer om TDC väljer att i sin tur bjuda över Tele2 uppger företaget att styrelsen kommer att överväga en ytterligare höjning av budet.

Jonnie Wistrand och Karl-Johan Byttner